PRESTACIÓ DE SERVEIS: INFORMACIÓ PELS CANDIDATS/CANDIDATES

Nota: más abajo está en castellano. Data límit de presentació de la candidatura: divendres 15 d’agost a les 24,00 hores. Context en el que s’emmarca la prestació de serveis: Aquest any s’han pres  importants decisions al Parlament Europeu que afecten el futur de la lluita per els recursos naturals al Sàhara Occidental: d’una banda, el 16 de gener es va aprovar l’Acord Euromediterrani d’Associació als productes originats al Sàhara Occidental. Aquest acord té per objectiu liberalitzar els intercanvis comercials entre el Marroc i la UE. Per altra banda, del 11 al 14 de febrer es ratificà a Estrasburg la renovació del Acord de Col·laboració en matèria de pesca i que afecta aigües adjacents al Sàhara Occidental. Acords anteriors -tant els d’associació com de col·laboració en el sector pesquer-, ja incloïen de fet l’explotació de recursos del Sàhara Occidental ocupat. Per aquesta raó, el Tribunal de Justícia de la UE s’ha pronunciat en diverses ocasions sobre la invalidesa d’aquests acords, concloent que el Sàhara Occidental [...]

Declaracions del Marroc, Algèria i Polisario sobre resolució de l’ONU sobre el Sàhara Occidental

En finalitzar la reunió del Consell de Seguretat, el passat 28 d’abril, el Marroc i Algèria van ser entrevistats per periodistes al local per a rodes de premsa en les Nacions Unides, a diferència del Front Polisario, una cosa incomprensible ja que sent una de les parts del conflicte i part de les negociacions (encara que no és membre de l’ONU) ha de tenir el dret a donar la seva opinió en la mateixa forma i el mateix lloc que l’altra part. L’ambaixador del Marroc va parlar amb entusiasme i pausadament, aconseguint en el seu discurs insultar països, la Unió Africana i organitzacions El Marroc no accepta res que soscavi la “integritat territorial del Regne” Omar Hilale, ambaixador del Marroc, en la seva conferència de premsa va posar l’accent en la manca de disponibilitat absoluta del Regne del Marroc a acceptar qualsevol proposta que posi en dubte la integritat territorial del [...]