El Consell de Seguretat de les Nacions Unides prorroga el mandat de la MINURSO un any més

07/11/20 | Notícies

La nova resolució renova el mandat de la minurso fins al 31 d’octubre de 2021, sense incloure mesures pràctiques per fer avançar l’estancat procés de pau i donar poder a la MINURSO perquè compleixi plenament el seu mandat: organitzar un referèndum d’autodeterminació legítim i just al Sàhara Occidental.

El passat 30 d’Octubre el Consell de Seguretat de les Nacions Unides va prorrogar per un any més el mandat de la MINURSO (Missió de Nacions Unides per al referèndum al Sàhara Occidental) en la seva resolució 2548 (2020), fins el 31 d’octubre de 2021, quan es tornarà a posar sobre la taula la seva continuïtat. 

Durant la sessió, el Consell de Seguretat, va destacar la necessitat d’una solució realista, viable i duradora a la qüestió del Sàhara Occidental basada en un compromís, així com la importància d’alinear l’enfocament estratègic de la Missió i orientar els recursos de les Nacions Unides a aquest fi.

Tot i això, la nova resolució aprovada no inclou mesures pràctiques per fer avançar l’estancat procés de pau i donar poder a la MINURSO perquè compleixi plenament el seu mandat

En el procés de renovació, alguns països van demanar  incloure un mecanisme d’observació de vulneració de drets humans en el mandat de la MINURSO, que va ser desentimant. Tampos es va aprovar una moció per tal d’aplicar la resolució 1325 de les Nacions Unides sobre dones, processos de pau i seguretat.

La MINURSO neix el 1991 per garantir la realització d’un referèndum per a la lliure determinació del poble del Sàhara Occidental, després de la signatura d’alto el foc per part del Regne del Marroc i el Frente Polisario. 

Durant els dies previs a la votació diferents entitats que treballen per la defensa dels drets humans al Sàhara Occidental, van fer una crida a la comunitat internal per garantir els drets humans de la població sahrauí. En diversos comunicats, han recordat també que la MINURSO és l’única missió de les Nacions Unides al món que no contempla un mecanisme d’observació de vulneració de drets humans, i que, després de 29 anys des de la seva creació, encara no ha dut a terme part del seu mandat: organitzar un referèndum d’autodeterminació al Sàhara Occidental. 

El mateix dia 30, el Frente Polisario va emetre un comunicat on lamenta que la resolució no contingui accions concretes que permetin a la MINURSO complir el mandat per al qual va ser establerta el 1991. També denuncia que el Consell de Seguretat ha optat un cop més per la inacció, tot i les creixents tensions al Sàhara Occidental. 

Coincidint amb la renovació del mandat de la MINURSO, una multitud de manifestants sahrauís estan realizant massives protestes pacífiques i espontànies arreu del Territori. 

Les protestes, que es van iniciar fa més de quinze dies amb el bloqueig de  la bretxa il·legal marroquina a Guerguerat, denuncien la inacció i la incapacitat de l’ONU per garantir que la MINURSO efectuï plenament la missió per a la qual va ser creada fa gairebé tres dècades, i la constant vulneració de drets i accions il·legals per part de Marroc a territoris del Sàhara Occidental. 

Enllaços externs:

https://elpais.com/internacional/2020-10-27/marruecos-y-el-frente-polisario-tensan-la-cuerda-diplomatica-respecto-al-sahara-occidental.html

https://www.un.org/press/en/2020/sc14342.doc.htm

https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2020/10/26/28089.html

https://frentepolisario.es/el-frente-polisario-intensificara-la-lucha-de-liberacion-nacional-ante-la-inaccion-de-la-onu-para-garantizar-la-aplicacion-del-mandato-de-la-minurso/