Conferència internacional: La impunitat corporativa en contextos d’ocupació i conflicte

25/11/19 | Notícies

Font: ODHE

Les dinàmiques globals (econòmiques i militars) imposen una agenda sociopolítica que genera diferents formes de violència i de violacions de drets. A la regió euromediterrània, aquestes formes de violència provenen en molts casos dels projectes extractivistes desenvolupats a països sota ocupació (Palestina, Sàhara Occidental) o en conflicte (Síria, Líbia). Tots ells s’han convertit en espais de no-dret i, a causa d’això, en mercats propicis per a certs tipus de negocis.

La presència de les empreses transnacionals en contextos d’ocupació i conflicte, en molts casos, està relacionada amb el saqueig de recursos naturals, la privatització de l’aigua, la confiscació de terres, els desallotjaments, demolicions de cases, detencions, la restricció a la llibertat de moviment i les execucions extrajudicials. Totes les anteriors només representen una part d’una llarga llista de violacions de drets al servei d’un model econòmic extractiu i explotador, que contribueix tant a l’actual crisi climàtica com a la perpetuació i aprofundiment de les ocupacions, els conflictes, les desigualtats socials i d’aquelles formes de violència on els cossos de les dones s’han convertit, simplement, en un territori de conquesta.

Els Estats d’Israel i el Marroc sostenen i promouen un sofisticat sistema militar i de seguretat que és posat a prova al propis territoris ocupats contra la poblacions de Palestina i el Sàhara occidental. Aquesta inversió en seguretat és possible gràcies a la col·laboració de les grans empreses pertanyents als sectors tecnològic i armamentista i, alhora, dóna la seguretat o l’estabilitat necessàries per a aquelles empreses que executen projectes extractivistes o d’infraestructura.

Als contextos on el conflicte o la guerra han debilitat la presència dels Estats, les grans empreses transnacionals s’uneixen en col·laboració amb les empreses militars i de seguretat privada per tal de garantir les seves inversions i les seves operacions diàries garantint, també, l’explotació i el transport de les matèries primeres que extreuen d’aquests territoris.

En resum, es pot afirmar que la indústria militar i de seguretat és un actor clau en la relació estratègica entre els Estats i les empreses transnacionals, a més d’un element que fomenta i propicia les greus violacions dels drets humans que es produeixen en aquests contextos.

L’expansió internacional de les empreses transnacionals i el privilegi que els interessos corporatius reben en oposició a l’interès general s’han desenvolupat gràcies a la complicitat dels Estats, les institucions financeres internacionals, les organitzacions multilaterals i els tribunals d’arbitratge. Les empreses transnacionals escapen a qualsevol forma de control gràcies a la seva versatilitat legal i a les estructures orgàniques complexes que han creat i que utilitzen per evadir les lleis i regulacions nacionals i internacionals.

Aquest seminari té com a objectiu desenvolupar, des de diversos enfocaments, un procés de coneixement i anàlisi crítica d’aquesta situació.

La presència de les empreses transnacionals en contextos d’ocupació i conflicte, en molts casos, està relacionada amb el saqueig de recursos naturals, la privatització de l’aigua, la confiscació de terres, els desallotjaments, demolicions de cases, detencions, la restricció a la llibertat de moviment i les execucions extrajudicials. Totes les anteriors només representen una part d’una llarga llista de violacions de drets al servei d’un model econòmic extractiu i explotador, que contribueix tant a l’actual crisi climàtica com a la perpetuació i aprofundiment de les ocupacions, els conflictes, les desigualtats socials i d’aquelles formes de violència on els cossos de les dones s’han convertit, simplement, en un territori de conquesta.

Els Estats d’Israel i el Marroc sostenen i promouen un sofisticat sistema militar i de seguretat que és posat a prova al propis territoris ocupats contra la poblacions de Palestina i el Sàhara occidental. Aquesta inversió en seguretat és possible gràcies a la col·laboració de les grans empreses pertanyents als sectors tecnològic i armamentista i, alhora, dóna la seguretat o l’estabilitat necessàries per a aquelles empreses que executen projectes extractivistes o d’infraestructura.

Als contextos on el conflicte o la guerra han debilitat la presència dels Estats, les grans empreses transnacionals s’uneixen en col·laboració amb les empreses militars i de seguretat privada per tal de garantir les seves inversions i les seves operacions diàries garantint, també, l’explotació i el transport de les matèries primeres que extreuen d’aquests territoris.

En resum, es pot afirmar que la indústria militar i de seguretat és un actor clau en la relació estratègica entre els Estats i les empreses transnacionals, a més d’un element que fomenta i propicia les greus violacions dels drets humans que es produeixen en aquests contextos.

L’expansió internacional de les empreses transnacionals i el privilegi que els interessos corporatius reben en oposició a l’interès general s’han desenvolupat gràcies a la complicitat dels Estats, les institucions financeres internacionals, les organitzacions multilaterals i els tribunals d’arbitratge. Les empreses transnacionals escapen a qualsevol forma de control gràcies a la seva versatilitat legal i a les estructures orgàniques complexes que han creat i que utilitzen per evadir les lleis i regulacions nacionals i internacionals.

Aquest seminari té com a objectiu desenvolupar, des de diversos enfocaments, un procés de coneixement i anàlisi crítica d’aquesta situació.

PROGRAMA

DIJOUS 28 DE NOVEMBRE DE 2019

CONFERÈNCIA INTERNACIONAL
09:00h Registre
09:15h Obertura

09:30h PANELL I – L’impacte de les corporacions multinacionals en contextos d’ocupació
Moderador/a: Silvia Abadia, ACAPS – Sahara Dempeus.
– Empreses i impunitat a Palestina. Susan power, Al-Haq
– Privatització de la seguretat i el seu impacte de gènere a Jerusalem Est. Felip Daza, Observatoris ODHE i Shock Monitor
– Companyies operant al Sàhara Occidental. Lahcen Dalil, AMRPEN
– Els tentacles de l’ocupació: la indústria de la pesca al Sàhara Occidental. Mahfoud M. Lamin, Observatoris ODHE i Shock Monitor.

11: 30h Pausa – Cafè

12: 00h PANELL II: Aspectes estructurals que contribueixen a la impunitat corporativa

– La seguretat cibernètica i les infraestructures crítiques.
Mika Zacks, Who Profits
– El negoci de les armes i la seguretat nacional. Jordi Calvo, Centre Delàs.
– Captura Corporativa dels Estats a la Unió Europea. Vicky Cann, Corporate Europe Watch  (ONLINE).

14.00 – 15.30h: Dinar

15: 30h PANELL III: Estratègies de Recerca de Observatoris internacionals

– Greenwashing (“rentat verd”): el sector de les renovables al Sàhara Occidental. Davide Contini, Western Sahara Resource Watch.
– Campanya Popular contra el sector bancari involucrat en el comerç d’armes. Ryvka Barnard, War and Want
– Investigant les corporacions mutinacionals. Lydia de Leeuw, SOMO.

17:00 – 17.30h Pausa – Cafè

17:30h PANELL IV: Estratègies legals

Moderador/a: Jordi Palou, Vicepresident de Novact
– Litigi estratègic efectiu. Marco Aparicio, Observatori DESC.
– Les lliçons apreses dels casos presentats a l’exterior contra les empreses còmplices de violacions dels drets humans a Palestina.  Roi Batchmuski, GlobalEcho.
– Estratègies legals per fer front a la impunitat empresarial al Sàhara Occidental.  Gilles Devers, advocat del Front Polisario

19:00h PANELL V: Estratègies Institucionals

20: 00h Fi de la conferència

Inscripcions al web del ODHE