Dones al desert


Col·laboradors
  • Districte de Gràcia-Gràcia amb el Sàhara (5000€)
  • Ajuntament del Masnou-El Masnou amb el Sàhara (5.000€)

Resum

Projecte de remodelació i dotació dels centres de la dona de tots els campaments sahrauís amb recolzament de les seves activitats.
Inici Gener de 2017 durada prevista: Fins acabar amb la remodelació i dotació de totes les instal.lacions de la dona als Campaments.

 

Components del projecte:

El present projecte parteix d’una demanda efectuada per l’UNMS en relació a les infraestructures pròpies específicament dedicades a la promoció de les activitats de reivindicació de gènere, la formació i la promoció de la dona. En concret es tracta de remodelar i dotar les cases de la dona, de els qual es compta amb una per a cada wilaya (província o campaments) de les que composen els Campaments i la RASD. A més, també s’inclou els mateixos objectius per al centre d’informació, situat al Campament(Wilaya) de Bojdor. Aquests centres constitueixen la espina central de les infraestructures pròpies de l’UNMS i son, a la vegada, els centres propis de les activitats especifiques de la dona sahrauí.

 

Les cases de les dones

Les cases de les dones son centres que es situen a cadascuna de les wilaies dels Campaments de refugiats sahrauís a Tinduf, es a dir, a Aaiun, Smara, Auserd, , Bojdor (abans 27 de febrer) i Dahla. Aquests cinc centres, amés del centre d’informació per a la dona, situat a Bojdor, donen serveis de formació, de reunió i de treball cooperatiu al conjunt de les dones sahrauís que viuen als Campaments de refugiats a Tinduf.

Les següents fotografies, del casal de la dona de Smara, mostren un d’aquests centres. Cal dir, que alguns d’ells han estat afectats per les violentes pluges que han tingut lloc als campaments, perdent estructures i material.

 

El centre d’informació per a la dona

Aquest centre té com a finalitat la de servir com a punt de referència per a les dones dels campaments en matèria d’informació i orientació.

Entre les seves activitats destaca la realització de tota mena de cursos de formació que aabarquen diversos temes relacionats amb els interessos culturals, socials i de coneixement de les dones.

Al mateix tems es un centre d’estudi sobre la dona en forma general i la dona sahrauí en particular.

Per això edita llibres i materials relatius aquestes temàtiques, amb especial atenció al per de la dona i a la història de la dona. Compta també amb el propòsit de desenvolupar debats de forma permanent al llarg de tot l’any. Així mateix edita la revista “8 de marzo”, de la UNMS i produeix notícies i programes sobre la dona per la RASDTV i sobre l’activitat de l’UNMS  amb difusió internacional.

En aquest moment té la necessitat urgent de reformar sales de conferències i aules, així com de diverses dotacions per a les seves activitats