Projecte Tarbies


Resum

El projecte de Tarbies té l’objectiu d’oferir una dieta mínimament equilibrada als infants de les «tarbies» (escoles bressol) dels campaments de refugiats sahrauís, al llarg de tot el curs escolar. Amb el projecte es dota de recursos als/les professionals que gestionen l’educació d’aquests infants.

El reiterat incompliment i la limitació de recursos, per part de l’Alt Comissionat per als Refugiats de Nacions Unides (ACNUR) i del PAM (Pla Mundial d’Aliments de l’ONU) té repercussions molt greus en la salut de la població sahrauí refugiada, sobretot en la de més risc (infants, joves, dones i gent gran).

És un projecte que incideix directament en la vida quotidiana dels campaments de Tindouf.