acaps

Transparència

estruCtura organitzativa

Coneix com ens organitzem, qui forma part de la junta directiva i com l’equip tècnic s’encarrega de la definició i execució de projectes i activitats de la Federació.

memòria d'activitats

Consulta les memòries anuals d’ACAPS, on expliquem les activitats, els resultats obtinguts i els reptes a assumir per seguir treballant per la defensa de la causa sahrauí els pròxims anys.