2a edició del concurs literari Parlem del Sàhara Occidental (ampliació termini)

04/04/22 | Notícies

PARTICIPA AL CONCURS ENVIANT EL TEU RELAT FINS AL 25 D’ABRIL!

Cada 23 d’Abril es celebra als Països Catalans la Diada de Sant Jordi. És una jornada que té com a protagonistes els llibres, les roses i la literatura.  

Des de la Federació ACAPS, com a entitat que agrupa a diferents associacions catalanes amigues del poble sahrauí, volem vincular una festa catalana tant tradicional amb una de les nostres fites: apropar i donar a conèixer a la societat civil catalana, la causa i la situació que es viu al Sàhara Occidental.

Per això, enguany impulsem la 2a edició del Concurs literari Parlem del Sàhara Occidental”, on us convidem a compartir-nos les vostres vivències, les vostres històries, els vostres testimonis sobre el Sàhara Occidental. Ens encantaria que joves i grans deixeu anar la vostra imaginació i comenceu a crear històries, reals o fictícies, que parlin del Sàhara Occidental i del poble sahrauí. 

Descarrega els cartells del concurs!

BASES DE LA CONVOCATÒRIA:

1. Participants:

Poden participar en aquest concurs literari, joves d’entre 12 i 18 anys i persones adultes.

2. Requisits per participar-hi:

Els relats i poesies que participin en el concurs, han de ser originals i de creació pròpia i que no hagin estat premiats amb anterioritat. Es poden presentar tant en català com en castellà. 

Es pot presentar 1 relat per persona per a cadascuna de les següents categories:

 • Categoria juvenil de relat curt, per a joves d’entre 12 i 18 anys (ESO i Batxilletar).
 • Categoria adulta de relat curt, per a persones a partir dels 19 anys.
 • Categoria especial poesia, pot participar qualsevol persona.

Per la categoria de prosa l’extensió màxima ha de ser de 6.500 caràcters (espais i puntuació inclosa).

3. Temàtica:

Per a qualsevol de les categories i idiomes, la temàtica del relat ha d’estar relacionada amb el Sàhara Occidental.

4. Presentació dels relats i poemes:

Tots els treballs es poden enviar fins al dijous 20 d’abril (ampliat el plaç fins al 25 d’abril) a les 17.00h al correu electrònic comunicacio@acaps.cat, indicant a l’assumpte: Concurs literari Parlem del Sàhara. Per cadascun dels relats presentats a cada categoria, s’ha d’enviar un correu electrònic. En el cos del correu s’ha d’especificar:

 • Nom i cognom de l’autora, i/o pseudònim (si es dóna el cas)
 • Edat
 • Adreça, ciutat, còdi postal i telèfon.
 • Correu electrònic
 • Categoria en la que es presenta.

El relat s’ha de presentar en format PDF. El nom de l’arxiu ha de contenir el nom i cognom o pseudònim de l’autora i la categoria en la que es presenta, com s’indica en el següent exemple: “Nom_Cognom_Categoria juvenil.pdf.” En el contingut de l’arxiu del relat s’indicarà també el títol, el nom de l’autora o pseudònim i la categoria en la que participa.

5. El Jurat:

El jurat està format per 3 persones que treballen en solidaritat amb el poble sahrauí i estan vinculades, directa o indirectament, amb el món de la literatura i la comunicació. Serà responsabilitat del jurat: valorar cadascun dels treballs presentats a partir d’uns criteris comuns, rebutjar els relats que no s’ajusten a les bases, declarar deserta una catergoría i escollir-ne un màxim de 5 relats per cada categoria per passar a votació popular. La votació final dels 3 relats guanyadors es farà en votació popular a través de les xarxes socials de la Federació ACAPS, sobre els 5 relats i poemes seleccionats per cada categoria per part del jurat.

6. Premis:

Per les categories juvenil i adulta hi ha 3 premis: primer, segon i tercer premi. La categoria especial de poesia, serà guardonada amb un únic premi.

Els premis per la categoria juvenil de relat curt son:

 • Tercer premi: Una bossa de tela de la Federació ACAPS, un joc de cartes “Kandra, Els tres tes sahrauís”, el llibre “El tresor de Saïda” d’Eva Peydró,  i un exemplar del “Petit diccionari diccionari català – castellà – hassània”.
 • Segon premi: Una bandera sahrauí, una bossa de tela de la Federeació ACAPS, un joc de cartes “Kandra, Els tres tes sahrauís”, el llibre “El tresor de Saïda” d’Eva Peydró i un exemplar del “Petit diccionari diccionari català – castellà – hassània”.
 • Primer premi: Una samarreta de la Federeació ACAPS, una bandera sahrauí, una bossa de tela d’ACAPS, un joc de cartes “Kandra, Els tres tes sahrauís”, el llibre “El tresor de Saïda” de Eva Peydró i un exemplar del “Petit diccionari diccionari català – castellà – hassània”.

Els premis per la categoria adulta de relat curt son:

 • Tercer premi: Una bossa de tela de la Federació ACAPS, una bandera sahrauí, un joc de cartes “Kandra, Els tres tes sahrauís” i un exemplar del “Petit diccionari diccionari català – castellà – hassània”.
 • Segon premi: Una samarreta de la Federeació ACAPS, una bandera sahrauí, una bossa de tela d’ACAPS, un joc de cartes “Kandra, Els tres tes sahrauís”, un diccionari català – castellà – Hassaní i el llibre gràfic “Testimonis de l’oblit” de Pau Coll i Roger P Gironès, de Ruido Photo.
 • Primer premi: Una samarreta de la Federeació ACAPS, una bandera sahraui, una bossa de tela d’ACAPS, un joc de cartes “Kandra, Els tres tes sahrauís”, un diccionari català – castellà – Hassaní, el llibre gràfic “Testimonis de l’oblit” de Pau Coll i Roger P Gironès, de Ruido Photo i el llibre “El muro marroquí en el Sahara Occidental. Historia, estructura y efector”, de Gaici Nah.

Per la categoria especial de poesia es farà entrega d’un únic premi que consta de: Una samarreta de la Federeació ACAPS, una bandera sahraui, una bossa de tela d’ACAPS, un joc de cartes “Kandra, Els tres tes sahrauís”, un exemplar del “Petit diccionari diccionari català – castellà – hassània”, el llibre gràfic “Testimonis de l’oblit” de Pau Coll i Roger P Gironès, de Ruido Photo i el llibre “El muro marroquí en el Sahara Occidental. Historia, estructura y efector”, de Gaici Nah.

7. Selecció dels relats i poesia premiats:

El 25 d’abril es publicarà a les xarxes socials de la Federeació ACAPS (Twitter, Facebook i Instagram) els 5 relats de cada categoria seleccionats pel Jurat.

Entre el 25 i el 29 d’abril quedarà obert el període de votació a xarxes socials per escollir els relats guanyadors per cada categoria. Important: Els premis s’assignaran tenint en compte el nombre de likes i vegades que s’ha compartit la publicació de cada relat realitzada per ACAPS a les seves xarxes socials.

El dia 2 de maig es farà públic a les xarxes socials d’ACAPS els relats guanyadors de cadascun dels premis i s’enviarà un correu electrònic a les premiades.
L’entrega dels premis està prevista per la setmana del 2 al 6 de maig.

8. Altres condicions:

Els relats premiats podran ser utilitzats per la Federació ACAPS, entitat impulsora del concurs, que es reserva el dret de publicar-los en format electrònic o paper. Els relats premiats es penjaran a les xarxes socials i al web de la Federació ACAPS.

El fet de participar en el 2n Concurs literari Parlem del Sàhara Occidental, pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

I concurso literario Hablemos del Sáhara Occidental

Cada 23 de Abril se celebra en los Países Catalanes la Fiesta de Sant Jordi. Es una jornada que tiene como protagonistas los libros, las rosas y la literatura.

Desde la Federació ACAPS, como entidad que agrupa a diferentes asociaciones catalanas amigas del pueblo saharaui, queremos una fiesta catalana tan tradicional con uno de nuestros hitos organizativos: acercar y dar a conocer a la sociedad civil la causa y la situación que se vive en el Sáhara Occidental.

Por eso volvemos a lanzar la 2a edición del concurso literario Hablemos del Sáhara Occidental, donde os invitamos a compartir vuestras vivencias, vuestras historias, vuestros testimonios sobre el Sáhara. Nos encantaría que jóvenes y mayores pongáis a volar vuestra imaginación y empecéis a crear historias, reales o ficticias, que hablen del Sáhara Occidental.

¡Descarga los carteles del concurso!

BASES DE LA CONVOCATORIA:

1. Participantes:
Pueden participar en este concurso literario, jóvenes de entre 12 y 18 años y personas adultas.

2. Requisitos para participar:
Los relatos y poesías que participen en el concurso tienen que ser originales y de creación propia y que no hayan sido premiados con anterioridad. Se pueden presentar tanto en catalán como en castellano.

Se puede presentar 1 relato por persona para cada una de las siguientes categorías:

 • Categoría juvenil de relato corto, para jóvenes de entre 12 y 18 años (ESO y Bachillerato).
 • Categoría adulta de relato corto, para personas a partir de los 19 años.
 • Categoría especial poesía, puede participar cualquier persona.

Para la categoría de relato corto la extensión máxima tiene que ser de 6.500 caracteres (espacios y puntuación incluida).

3. Temática:
Para cualquiera de las categorías e idiomas, la temática del relato tiene que estar relacionada con el Sáhara Occidental.

4. Presentación de los relatos y poemas:
Todos los trabajos se pueden enviar hasta el miércoles 20 de abril (ampliado el plazo hasta el 25 de abril) a las 17.00h al correo electrónico comunicacio@acaps.cat, indicando  en el asunto: Concurso literario Hablemos del Sáhara. Por cada uno de los relatos presentados en cada categoría, se tiene que enviar un correo electrónico. En el cuerpo del correo se debe especificar:
• Nombre y apellido de la autora, y/o pseudónimo (si se da el caso).
• Edad.
• Dirección, ciudad, código postal y teléfono.
• Correo electrónico.
• Categoría en la que se presenta.

El relato se tiene que presentar en formato PDF. El nombre del archivo tiene que contener el nombre y apellido o pseudónimo de la autora y la categoría en la que se presenta, como se indica en el siguiente ejemplo: Nombre_Apellido_Categoria juvenil.pdf. En el contenido del archivo del relato se indicará también el título, el nombre de la autora o pseudónimo y la categoría en la que participa.

5. El Jurado:
El jurado está formado por 3 personas que trabajan en solidaridad con el pueblo saharaui y están vinculadas, directa o indirectamente, con el mundo de la literatura y la comunicación. Será responsabilidad del jurado: valorar cada uno de los trabajos presentados a partir de unos criterios comunes, rechazar los relatos que no se ajustan a las bases, declarar desierta una categoría y escoger un máximo de 5 relatos por cada categoría para pasar a votación popular. La votación final de los 3 relatos ganadores se hará en votación popular a través de las redes sociales de la Federación ACAPS, sobre los 5 relatos y poemas seleccionados por cada categoría por parte del jurado.

6. Premios:
Para las categorías juvenil y adulta hay 3 premios: primero, segundo y tercer premio. La categoría especial de poesía será galardonada con un único premio.

Los premios para la categoría juvenil de relato corto son:

 • Tercer premio: Una bolsa de tela de la Federació ACAPS, un juego de cartas “Kandra, Los tres tés saharauis”, el libro “El tesoro de Saïda” de Eva Peydró, y un ejemplar del “Pequeño diccionario catalán – castellano – hassaní”.
 • Segundo premio: Una bandera saharaui, una bolsa de tela de la Federeació ACAPS, un juego de cartas “Kandra, Los tres tés saharauis”, el libro “El tesoro de Saïda” de Eva Peydró y un ejemplar del “Pequeño diccionario catalán – castellano – hassaní”.
 • Primer premio: Una camiseta de la Federeació ACAPS, una bandera saharaui, una bolsa de tela de ACAPS, un juego de cartas “Kandra, Los tres tés saharauis”, el libro “El tesoro de Saïda” de Eva Peydró y un ejemplar del “Pequeño diccionario diccionario catalán – castellano – hassaní”.

Los premios para la categoría adulta de relato corto son:

 • Tercer premio: Una bolsa de tela de la Federació ACAPS, una bandera saharaui, un juego de cartas “Kandra, Los tres tés saharauis” y un ejemplar del “Pequeño diccionario catalán – castellano – hassània”.
 • Segundo premio: Una camiseta de la Federeació ACAPS, una bandera saharaui, una bolsa de tela de ACAPS, un juego de cartas “Kandra, Los tres tés saharauis”, y un ejemplar del “Pequeño diccionario catalán – castellano – hassaní” y el libro gráfico “Testigos del olvido” de Pau Coll y Roger P Gironès, de Ruido Photo.
 • Primer premio: Una camiseta de la Federeació ACAPS, una bandera sahraui, una bolsa de tela de ACAPS, un juego de cartas “Kandra, Los tres tés saharauis”, y un ejemplar del “Pequeño diccionario catalán – castellano – hassaní”, el libro gráfico “Testigos del olvido” de Pau Coll y Roger P Gironès, de Ruido Photo y el libro “El muro marroquí en el Sahara Occidental. Historia, estructura y efector”, de Gaici Nah.

Para la categoría especial de poesía se hará entrega de un único premio que consta de: Una camiseta de la Federeació ACAPS, una bandera saharaui, una bolsa de tela de ACAPS, un juego de cartas “Kandra, Los tres tés saharauis”, un ejemplar del “Pequeño diccionario catalán – castellano – hassaní”, el libro gráfico “Testigos del olvido” de Pau Coll y Roger P. Gironès, de Ruido Photo y el libro histórico “Uno pueblo abandonado, los engaños en la descolonización del Sahara Occidental” de Alberto Maestre Fuentes.

7. Selección de los relatos y poesía premiados:
El 25 de abril se publicará en las redes sociales de la Federeació ACAPS (Twitter, Facebook e Instagram) los 5 relatos de cada categoría seleccionados por el Jurado.

Entre el 25 y el 29 de abril quedará abierto el periodo de votación en redes sociales para escoger los relatos ganadores por cada categoría. Importante: Los premios se asignarán teniendo en cuenta el número de likes y veces que se ha compartido la publicación de cada relato realizada por ACAPS en sus redes sociales.

El día 2 de mayo se publicaran en las redes sociales de ACAPS los relatos ganadores de cada uno de los premios y se enviará un correo electrónico a las premiadas.

La entrega de los premios está prevista por la semana del 2 al 6 de mayo.

8. Otras condiciones:
Los relatos premiados podrán ser utilizados por la Federació ACAPS, entidad impulsora del concurso, que se reserva el derecho de publicarlos en formato electrónico o papel. Los relatos premiados se colgarán en las redes sociales y en el web de la Federació ACAPS.

El hecho de participar en el 2º concurso literario Hablemos del Sáhara Occidental, presupone la aceptación de estas bases.