Assemblea anual 2021 d’ACAPS: renovació de la junta directiva i definició de les línies estratègiques

10/05/21 | Notícies

Dissabte 8 de maig vam celebrar l’assemblea anual de la Federació ACAPS, on representants de les entitats federades, la junta directiva i l’equip tècnic van marcar l’estratègia per seguir treballant per la defensa dels Drets Humans del poble sahrauí, acabar amb l’ocupació marroquí i aconseguir que totes les sahrauís puguin viure en pau i llibertat en un Sàhara Occidental lliure.

A la sessió es van destacar els reptes que va implicar l’any 2020 pel context global de pandèmia. Tot i això, la Federació s’ha sapigut adaptar i fer front als canvis, renovar i començar a consolidar l’equip tècnic i impulsar nous projectes per seguir treballant per la defensa del poble sahrauí, amb activistes i organitzacions de la societat civil catalanes i sahrauís de territoris ocupats, camps de refugiades i de la diàspora. La Memòria anual 2020 recull les activitats realitzades el darrer anys i els resultats econòmics de l’entitat.

Durant la trobada es va aprovar de realitzar la sol·licitud perquè la Federació pugui ser declarada entitat d’utilitat pública, així com l’opció d’incloure sòcies col·laboradores que creguin en la causa que defensa ACAPS.

En aquesta línia, es va aprovar l’estratègia i el pla de treball per al 2021 per seguir treballant a favor de la causa sahrauí: defensar els Drets Humans del poble sahrauí, trencar el bloqueig informatiu i denunciar la repressió i vulneració de drets als territoris ocupats, impulsar accions de cooperació, educació per al desenvolupament, ajuda humanitària, incidència política i sensibilització ciutadana, ampliar la base social, consolidar el treball coordinat amb entitats del moviment del solidari i apostar per l’equitat de gènere i la justícia global com a eixos transversals en la feina diària d’ACAPS.

Aquesta assemblea va servir també per renovar la junta directiva d’ACAPS, que passa a estar presidida per en Toni Guirao, membre de Wilaia Mataró, i que recull el testimoni de la Núria Salamé, que deixa el càrrec de presidenta, però seguirà sent membre de la junta directiva amb l’Esther Mañà, en Ramón Fornells, en Xavier Serra, la Marta Aoiz, en Hafldala Brahim, en Miquel Cartó i la Sandra Bosch. Després de la renovació de càrrecs les assistents a l’assemblea van voler agrair públicament a la Núria Salamé tots aquests anys de feina a favor de la llibertat del poble sahrauí.

Des de la Federació ACAPS aquest 2021 i els anys vinents seguirem aquest camí, apostant per nous projectes i activitats que ajudin a posicionar la Federació com a referent a Catalunya en projectes de cooperació, ajuda humanitària i educació per a la justícia global al Sàhara Occidental.