Comunicat per la renovació del mandat de la MINURSO

27/10/22 | Comunicat

El 29 d’octubre de 2021, el Consell de Seguretat de l’ONU va prorrogar el mandat de la MINURSO (Missió de les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental) per un any, fins al 31 d’octubre de 2022. El nou enviat especial al Sàhara Occidental, Steffan de Mistura, ha de fer front a importants reptes per a implementar els objectius essencials del mandat que va portar a la creació de la MINURSO.

En primer lloc, des de la seva creació, la MINURSO ha estat incapaç de celebrar el referèndum d’autodeterminació al Sàhara Occidental. Durant l’últim període, enmig de la incapacitat de l’ONU per a crear les condicions per a l’exercici de l’autodeterminació del poble sahrauí, el Regne del Marroc va trencar els acords d’alto-el-foc de 1991 amb la seva intervenció militar en el Guerguerat.

En segon lloc, el mandat de la MINURSO va tornar a deixar fora de les seves competències la vigilància dels drets humans al Sàhara Occidental, quedant així com l’única missió de l’ONU que no té aquesta funció essencial entre les seves competències.

Durant l’últim període, les violacions dels drets humans contra el poble sahrauí han estat constants, especialment contra les dones, algunes de les quals han sofert fins i tot violència sexual i violacions. Segons l’informe “Visibilitzant l’ocupació al Sàhara Occidental” publicat al desembre de 2021, com a resultat d’un treball col·lectiu entre defensors dels drets humans sahrauís, i coordinat per la Federació ACAPS i NOVACT amb el suport del Grup de Suport de Ginebra per a la Protecció i Promoció dels Drets Humans al Sàhara Occidental (GSGPPHRWS) i l’Associació de Familiars de Presos i Desapareguts Sahrauís (AFAPREDESA). On es van documentar més de 160 casos de violacions de drets humans.

El proper mes de novembre, el Marroc se sotmetrà a la revisió del EPU (Examen Periòdic Universal) en les Nacions Unides, en el qual diferents organitzacions també han fet arribar els seus informes de vulneracions de drets humans.

Les organitzacions signants d’aquest comunicat presentem un document en el qual es feien arribar recomanacions sobre 4 grans blocs:

  • Dret d’Autodeterminació i accés permanent a recursos naturals.
  • Dret a un treball digne i adequat.
  • Dret a un entorn saludable.
  • Drets civils i polítics de les defensores i defensors sahrauís de drets humans.

En la relació de fets i en les recomanacions del document, es pot veure clarament com el Marroc vulnera sistemàticament els drets humans del poble sahrauí en els territoris ocupats del Sàhara Occdental.

És per tot això que les organitzacions signants exigim al Consell de Seguretat de l’ONU:

  • Que doti a la MINURSO de les competències suficients per a la vigilància dels drets humans al Sàhara Occidental.
  • Que estableixi un calendari de la MINURSO amb dates concretes per als objectius de la seva missió.
  • Que asseguri finalment que s’aplica la legalitat internacional al Sàhara Occidental i que es pugui celebrar el referèndum d’autodeterminació del poble sahrauí.
  • Que adopti mesures per a garantir que el Marroc respecti els drets humans del poble sahrauí al Sàhara Occidental com a potència ocupant de facto i d’acord amb el Dret Internacional Humanitari, incloent-hi sancions internacionals.

27 d’Octubre de 2022

Foto: United Nations Photo, MINURSO