PROJECTES

Drets Humans al Sàhara

Nom: Drets Humans al Sàhara

Data d’inici: Desembre 2020 

Data de fi prevista: Novembre 2021

Objectiu principal: Empoderament de la societat civil sahrauí en la implementació d’acció noviolenta per la transformació de conflictes i la construcció de pau. 

Col·laboradors: Afapredesa-Nova.

En agrupació amb NOVACT

Amb aquest projecte es busca millorar la garantia, la protecció i el restabliment dels Drets Humans de la població sahrauí. A través de l’empoderament de la societat civil sahrauí en la implementació d’acció noviolenta per la transformació de conflictes. Es busca contribuir a avançar cap a una solució justa i duradora del conflicte al Sàhara Occidental, basada en el respecte dels drets humans, l’equitat de gènere i la construcció de pau, que garanteixi el dret legítim del poble sahrauí a la seva pròpia terra.

Aquest projecte té un pressupost inicial de 112.350,00 € i està finançat a través de l’Ajuntament de Barcelona.