PROJECTES

Empreses i Drets Humans al Sàhara Occidental

2om: Empreses i Drets Humans al Sàhara Occidental

Data d’inici: Gener 2021

Data de fi prevista: Juny 2022

Objectiu principal: Enfortir la capacitat d’incidència i denúncia de la població sahrauí, de les defensores de drets humans sahrauís i de les organitzacions de defensa dels drets humans a través d’un pla formatiu integral.

Col·laboradors: Afapredesa-Nova, NOVACT i ODHE. 

El febrer del 2018, representants de la societat civil sahrauí, reunides en el marc de la conferència “Sahara Rise”, van decidir prioritzar la lluita contra l’espoli dels recursos naturals en les seves accions de resistència civil noviolenta per tal de visibilitzar i denunciar davant la comunitat internacional la constant vulneració de drets que pateixen.

Amb la finalitat de donar suport al treball de la societat civil sahrauí, el projecte “Empresa i drets humans al Sàhara Occidental” té per objectiu enfortir la capacitat d’incidència i denúncia de la població sahrauí, de les defensores de drets humans sahrauís i de les organitzacions de defensa dels drets humans a través d’un pla formatiu integral i contribuir a identificar les violències a les quals s’enfronta la població sahrauí per l’acció de les empreses transnacionals, a conseqüència de l’ocupació del seu territori.

Aquest projecte té un pressupost inicial de 149.514,38 € i està finançat a través de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Generalitat de Catalunya).