PROJECTES

Enfortiment de les capacitats d’AFAPREDESA

Nom: Enfortiment de les capacitats d’AFAPREDESA

Data d’inici: Juny 2022

Data de fi prevista: Desembre 2022

Objectiu principal: Enfortir les capacitats de l’entitat AFAPREDESA donant suport logístic i material per al desenvolupament de la mateixa.

Contribuir a enfortir les capacitats de l’organització AFAPREDESA -Associació de Familiars de Presos i Desapareguts Sahrauís- a través de la millora del coneixement de l’organització a nivell local, regional i internacional i l’enfortiment de l’estructura interna de l’entitat per tal de garantir-ne la seva continuïtat i un major impacte de les seves actuacions.

Per tal d’aconseguir-ho s’inclouen activitats com el disseny, elaboració i traducció de materials de comunicació i difusió i la participació en actes externs, la capacitació del personal voluntari, l’adquisició de material d’oficina, la millora de la instal·lació elèctrica de la seu i incentius per al personal.

Aquest projecte està finançat per:

Ajuntament del Masnou: 5.000,00 €

Consell Comarcal del Vallès Oriental: 2.000,00 €