TRANSPARÈNCIA

Estructura organitzativa

Com a Federació, els òrgans administratius i de govern de la Federeació ACAPS són l’assemblea general formada per totes les entitats sòcies i la junta directiva. A més a més, també comptem amb un equip tècnic, que s’encarrega de la definició i execució de projectes i activitats de la Federació.

Assemblea general

És el màxim òrgan de govern de la Federació, està formada per
representants de totes les entitats federades. Té la facultat d’aprovar el pla d’actuació d’ACAPS, els pressupostos anuals i els comptes de l’any anterior.

Junta directiva

La junta directiva regeix, representa i administra la Federació. Els seus
membres són escollits per l’assemblea general de sòcies entre les
representants de les entitats federades. Les persones que formen la
junta actuen a títol individual i no reben cap tipus de retribució per les
seves funcions.

Formen part de la junta:
Antoni Guirao Motis, president
Núria Salamé Real, vicepresidenta
Esther Mañà, secretària
Ramón Fornells Burillo, tresorer
Xavier Serra, vocal
Marta Aoiz, vocal
Hafdala Brahim, vocal
Miquel Cartró, vocal
Sandra Bosch, vocal

Entitats sòcies

Formen part de la Federació ACAPS: ACAPS Anoia, ACAPS Gavà, ACAPS
Girona, ACAPS Olesa. ACAPS Wilaya Alt Penedès, El Masnou amb el Sàhara, Esabar Saharaui – Badalona Cooperación, Gràcia amb el Sàhara,
Poble9 pel Sàhara, Sahandreu, Sàhara Horta, Santa Coloma amb el Sàhara i Wilaia Trab el Bidan – Mataró amb el Sàhara.

Equip tècnic

L’equip tècnic és el responsable de mantenir les activitats i d’executar els projectes d’ACAPS. S’encarrega de la formulació, execució i justificació de projectes així com d’establir aliances estratègiques amb entitats i organitzacions que treballen per la defensa dels drets humans del poble sahrauí i líders d’opinió. En les seves funcions, també té la responsabilitat de posicionar i donar visibilitat a la feina i la missió de la Federació, i establir relacions amb mitjans de comunicació per trencar el bloqueig informatiu que viu la causa sahrauí.

Actualment l’equip tècnic de la Federació ACAPS està format per:

Mahfud Bechri, tècnic expatriat de projectes
Albert Giralt, coordinador
Sonia Herrero, responsable de comunicació
Esther Tena, responsable de projectes