PROJECTES

Ara el Sàhara

Nom: Ara el Sàhara, donant veu a la població civil sahrauí

Data d’inici: Octubre 2018

Data de fi prevista: Novembre 2020

Objectiu principal: Formació i acompanyament a activistes sahrauís per dur a terme una campanya de denúncia de l’espoli de recursos naturals al Sàhara Occidental

Col·laboradors: Afapredesa-Nova, NOVACT, ASAVIM, ODHE

La conferència internacional “Sahara Rise” celebrada el 2018 va permetre que la població saharaui de territoris ocupats i campaments concloguessin que la prioritat de la lluita noviolenta d’aquest poble fos fer front a l’espoli dels recursos naturals.

Per això, el projecte “Ara Sàhara” té per objectiu millorar la garantia, la protecció i el restabliment dels drets humans de la població sahrauí a través de la posada en marxa d’una campanya internacional de lluita contra l’espoli de recursos naturals d’aquest territori.

Aquest objectiu s’assolirà a través de:

a) El reforç de les causes del conflicte sahrauí a través de la generació de productes d’investigació relacionats amb l’espoli de recursos naturals al Sàhara Occidental.

b) El reforç de les capacitats del teixit associatiu sahrauí per millorar el seu lideratge en la campanya internacional de lluita contra l’espoli de recursos naturals al Sàhara Occidental a través de la posada en marxa d’un cicle de capacitació integral en aspectes claus en aquesta temàtica.

c) El reforç de les accions d’incidència política i sensibilització per visibilitat l’espoli de recursos naturals al Sàhara Occidental i els seus impactes en la població sahrauí.

Aquest projecte té un pressupost inicial de 133.739,99 € i està finançat a través de:

  •  Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Generalitat de Catalunya), convocatòria de programes 2018: 73.739,99 €
  •  Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional (Ajuntament de Barcelona), convocatòria de projectes 2019: 60.000,00 €

     

    Amb el projecte “Ara el Sàhara” hem pogut formar més de 25 activistes sahrauís per poder realitzar una campanya de denúncia de l’espoli de recursos naturals al Sàhara, per nosaltres és molt important posar l’atenció internacional en aquest espoli il·legal que està realitzant el Regne del Marroc

    KUEILA ABDELYALIL

    Afapredesa-Nova