PROJECTES

Protecció de les refugiades davant la Covid-19

Nom: Protecció de la població refugiada sahrauí davant la Covid-19

Data d’inici: Juny de 2021

Data de fi prevista: Octubre de 2021

Objectiu principal: Pal·liar els efectes de la pandèmia per coronavirus en els campaments de refugiades sahrauís mitjançant aportacions a la Mitja Lluna Roja Sahrauí, que les destinarà a cobrir les necessitats alimentàries de la població refugiada i enfortir les capacitats de resposta del sistema de salut sahrauí a través de la compra de material sanitari. 

Contrapart: Mitja Lluna Roja Sahrauí

El projecte aborda tres eixos de treball:

1. Proporcionar equips i material sanitaris per tal de fer front a la pandèmia mundial per coronavirus, que també està afectant a la població refugiada sahrauí. Aquesta dotació de materials i equips la realitzarem a través de la Mitja Lluna Roja Sahrauí (MLRS), qui s’encarregarà de fer-ne la distribució corresponent entre els centres de salut i dispensaris localitzats als campaments segons les necessitats identificades per part del Ministeri de Salut de la RASD.

2. Proporcionar alimentació bàsica durant els mesos d’estiu a la població refugiada sahrauí per donar resposta a l’empitjorament de la situació de la població degut a la disminució de l’ajuda humanitària i els ingressos de les famílies a causa de la pandèmia i l’augment de la població degut al retorn a la guerra. Col·laborarem amb la MLRS per facilitar la seva tasca de distribució de la cistella bàsica d’aliments, especialment entre aquelles famílies que tinguin infants, ja que, per segon any consecutiu, aquest estiu els infants no podran gaudir del projecte Vacances en Pau.

3. Sensibilització a la població catalana sobre la situació que viu el poble sahrauí, especialment pel que fa a la situació generada per la COVID-19 i la importància de garantir el dret a la salut i el dret a l’alimentació en aquest context. Entre d’altres accions, s’organitzaran xerrades als municipis col·laboradors amb el projecte. La campanya també tindrà per objectiu recollir fons privats que es transferiran a la Mitja Lluna Roja Sahrauí i que complementaran les aportacions públiques rebudes per a la compra i repartiment d’aliments i productes sanitaris.

Aquest projecte té un pressupost inicial de 80.844,88 € i preveu finançar-se a través de les aportacions de l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament d’Igualada, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), el Consell Comarcal del Vallès Oriental, la Federació ACAPS i aportacions privades.

Campanya del projecte

“Som conscients que aquesta situació i aquesta pandèmia ha afectat a tothom. Sabem que fins i tot els cooperants, els donants i les persones que sempre han intentat ajudar també s’han vist afectades per la pandèmia. Però malgrat tot això, han demostrat la seva solidaritat amb les persones refugiades sahrauís.

Realment, com a sahrauís, i malgrat la distància que ens separa, ens hem sentit molt recolzats per aquestes aportacions i aquestes ajudes que estem rebent en aquests moments. És una cosa que ens ha fet entendre que la solidaritat no té fronteres.”

FATMA EL MEHDI

Ministra de Cooperació de la RASD