PUBLICACIONS

Publicacions

.

ELS TENTACLES DE L'OCUPACIÓ

Informe d’investigació sobre la cadena de vulneracions de drets humans i complicitats en l’espoli de recursos pesquers al Sàhara Occidental ocupat, concretament la pesca del pop, i la legalitat internacional al respecte. 

VISIBILITZANT L'OCUPACIÓ AL SÀHARA OCCIDENTAL

L’informe és resultat del treball d’una xarxa d’observadores i de l’observació directa de vulneracions en els territoris ocupats, i documenta amb rigor violacions dels drets civils i polítics des del novembre de 2020.

TREBALLAR, PER QUÈ? DRETS LABORALS I OCUPACIÓ AL SÀHARA OCCIDENTAL

En aquest informe, emmarcat en els drets humans entesos com a lluita permanent per la llibertat dels pobles, s’analitzen els drets laborals en relació amb l’impacte del treball en el context d’ocupació del Sàhara Occidental.