PUBLICACIONS

Publicacions

.

ELS TENTACLES DE L'OCUPACIÓ

Informe d’investigació sobre la cadena de vulneracions de drets humans i complicitats en l’espoli de recursos pesquers al Sàhara Occidental ocupat, concretament la pesca del pop, i la legalitat internacional al respecte.