PROJECTES

SOS Sàhara

Nom: SOS Sàhara, enderroquem el mur del silenci al Sàhara Occidental

Data d’inici: Gener 2021 

Data de fi prevista: Juny 2022

Objectiu principal: Mostrar la sistemàtica vulneració dels Drets Humans del poble sahrauí als territoris ocupats del Sàhara Occidental, fruit de l’ocupació il·legal del territori per part del regne del Marroc i de l’espoli dels seus recursos naturals.

Col·laboradors: Sàhara Dempeus, Rudio Photo i ODHE.

En agrupació amb NOVACT. 

El projecte té com a finalitat evidenciar la sistemàtica i dramàtica vulneració dels drets humans del poble sahrauí al Sàhara Occidental ocupat, producte de l’ocupació il·legal i l’espoli permanent dels seus recursos naturals, situació que es combina amb una violació permanent dels drets humans col·lectius i de les dones i que actualment es potencia amb la pandèmia del COVID19.

Per a fer-ho, es plantegen tres eixos de treball:

  1. Recerca: a través de la recerca, el projecte busca generar un espai únic que reculli la informació de la situació històrica del Sàhara Occidental i la combini amb la legislació internacional.
  2. Sensibilització: mitjançant la sensibilització es vol conscienciar a la població catalana sobre la corresponsabilitat que tenim com a ciutadanes d’exigir a les institucions i governs que trenquin amb les complicitats que perpetuen l’existència de conflictes on es violen els drets humans.
  3. Incidència política: des de la incidència política es busca demanar el cessament de la signatura d’acords comercials que legitimen l’ocupació il·legal del Marroc i l’espoli il·legal dels recursos naturals.

Objectius del projecte:

  • Contribuir a la descolonització i la solució del conflicte de llarga durada del Sàhara Occidental Ocupat basada en una pau justa i sostenible i posant èmfasi en el respecte dels drets humans col·lectius i de les dones.
  • Promoure una ciutadania catalana crítica i informada amb la situació del Sàhara Occidental ocupat a través del desenvolupament d’eines de recerca, anàlisi crítica, comunicació i incidència que aportin transparència a l’impacte i la repercussió que té l’extracció de recursos naturals i la vulneració de DDHH en els territoris ocupats del Sàhara Occidental.

Aquest projecte té un pressupost inicial de 198.311,22 € i està finançat a través de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Generalitat de Catalunya).

“La creació d’un portal web que recull la constant repressió i vulneració de drets que pateixen les activistes sahrauís, ens ajuda a apropar la magnitud del conflicte del Sàhara Occidental i l’impacte que té sobre el poble sahrauí, les activistes i defensores dels drets humans dels territoris ocupats i els recursos naturals de la seva terra”

ALBERT GIRALT

Federació ACAPS