Termes de referència: Disseny i programació del portal web SOS Sàhara

16/03/21 | Termes de referència

PRESTACIÓ DE SERVEIS: Disseny i programació del portal web SOS Sàhara

Data límit de presentació de la candidatura: 23 de març de 2021

ANTECEDENTS

Presentació del projecte “SOS Sàhara”

El projecte “SOS Sàhara” es planteja sobre tres eixos de l’EpD (recerca, sensibilització i incidència), amb la finalitat d’evidenciar la sistemàtica i dramàtica vulneració dels DH de la població al Sàhara Occidental producte de l’ocupació il·legal i espoli permanent dels seus recursos naturals, situació que es combina amb una violació permanent dels drets humans col·lectius i de les dones i que actualment es potencia amb la pandèmia del COVID19.

Aquest projecte s’emmarca en tres arestes. Des de la perspectiva de recerca transformadora, amb un enfocament i metodologies de gènere, centralitzarà la informació produïda sobre l’extracció de recursos de naturals sel Sàhara Occidental. Amb això dibuixarà un mapa de la ruta que segueix l’extracció d’aquests recursos i d’empreses involucrades que es compartirà en un espai únic que reculli la informació de la situació històrica del Sàhara Occidental i la combini amb legislació internacional.

La segona aresta del projecte té un enfocament de comunicació àmplia i transformadora de la informació sorgida de les recerques. Això per generar una sensibilització i conscienciació de la situació i la coresponsabilitat que tenim com a ciutadanes i ciutadans d’exigir als institucions i governs trencar amb els complicitats que perpetuen l’existència conflictes on és violin els drets humans, en aquest cas particular, de la població sahrauí i de les dones sahrauís en particular.

La tercera aresta del projecte està enfocada a la incidència a Catalunya, l’Estat Espanyol i el parlament europeu cridant al cessament de la signatura d’acords comercials que acaben legitimant l’ocupació il·legal que el Marroc exerceix sobre el Sàhara Occidental i del qual es treu profit en permetre l’espoli dels recursos naturals.

DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS

Objectius de la prestació de serveis:

Aquesta prestació de serveis té com a objectiu el disseny i programació del portal web SOS Sàhara que reculli tots els apartats descrits en aquest document:

Portal web responsive i multillengua, en català, castellà, anglès i àrab, on s’allotjaran cinc grans eixos informatius respecte a l’ocupació del Sàhara Occidental. El portal ha de contenir:

 1. Pàgina principal del web amb la informació més destacada del mateix i un vídeo introductori
  (El vídeo no s’inclou dins d’aquesta prestació de serveis)
 2. El Sàhara Occidental
  a. Història del Sàhara Occidental, amb un vídeo breu introductori que recull el conflicte des dels inicis fins a la inauguració del web.
  b. Els camps de refugiades de Tindouf
  c. El mur de la vergonya
  d. Els Territoris Ocupats
 3. Recull del marc legal que regula l’ocupació del Sàhara Occidental i de totes les resolucions internacionals d’estaments com la de l’ONU, el Parlament Europeu i la Unió Africana i els posicionaments respecte a l’ocupació del Sàhara Occidental.
 4. L’espoli de recursos naturals al Sàhara
  Apartat explicatiu resum de l’espoli amb subapartats:
  a. Un subapartat per recurs natural
  b. Empreses implicades
  c. Mapa interactiu amb l’espoli dels recursos i empreses implicades
  d. Mapa interactiu amb les vulneracions de DDHH
 5. Recull de premsa internacional d’articles d’actualitat i d’opinió vinculats a la vulneració de drets humans al Sàhara Occidental
 6. Recull de projectes i iniciatives de la societat civil sahrauí, d’entitats com NOVA/AFAPREDESA, Equip Media, AMPREN i altres, respecte a la denúncia i vulneració de drets humans al Sàhara Occidental.
  Tots els continguts vindran facilitats per ACAPS

Tots els continguts vindran facilitats per ACAPS

Requisits tècnics:

L’allotjament del portal i el domini s’hauran de realitzar/mantenir per part de l’executora de la prestació de serveis.

El portal web s’ha de realitzar en un CMS en el que es pugui traspassar a l’equip tècnic de la Federació ACAPS la informació necessària per a l’actualització del mateix.

Els mapes interactius de base que es facin servir respectaran la legalitat internacional i la frontera del Sàhara Occidental.

Temporalitat:

Es preveu que la prestació de serveis tingui una durada de tres mesos des de l’inici del servei fins al llançament del web, i el manteniment i actualització del mateix fins a la finalització del projecte (juny 2022).

COMPETÈNCIES REQUERIDES

Les organitzacions que apliquin a la prestació de serveis hauran de presentar un portfoli que acrediti fefaentment la seva capacitat i experiència en la realització de portals webs i mapes interactius.

COM POSTULAR A AQUESTA OFERTA:

Enviar un correu a federacio@acaps.cat amb la proposta de serveis i el pressupost de la mateixa.

Per qualsevol dubte o aclariment respecte als termes de referència es pot contactar a través del correu federacio@acaps.cat o al telèfon 619614938