Una delegació catalana viatga als campaments sahrauís per reforçar la solidaritat entre les institucions catalanes i la RASD

24/03/23 | Notícies

Entre el 3 i el 7 de març de 2023, una delegació formada per 16 representants polítics, d’institucions i organitzacions de la societat civil catalana van viatjar als Campaments de persones refugiades sahrauís a Tindouf, per donar continuïtat a les relacions a nivell polític i institucional amb els campaments després de la interrupció des de 2020 causada per les limitacions imposades per la pandèmia.

La delegació va estar composta per representants del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), d’ajuntaments membres de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el poble sahrauí (CCASPS) i representants polítics dels grups parlamentaris d’ERC, la CUP, En Comú Podem i JuntsXCat, a més de membres de l’equip tècnic de la Federació ACAPS. També va participar un periodista de l’Agència Catalana de Notícies, qui es va encarregar de documentar el viatge.

Amb l’objectiu de reforçar la solidaritat entre les institucions catalanes i la RASD, durant 4 dies la delegació catalana va poder conèixer la realitat dels campaments de refugiades i la seva estructura administrativa a través de reunions i trobades amb representants de diferents ministeris de la RASD, funcionaris, membres d’organitzacions sahrauís i la població dels campaments.

Les trobades van ser espais on debatre i identificar possibles línies de col·laboració entre Catalunya i el poble sahrauí i fomentar el treball conjunt per impulsar iniciatives parlamentàries que puguin elevar-se a instàncies polítiques locals, estatals o internacionals, així com promoure accions i projectes en benefici del poble sahrauí, a més de posicionar el conflicte del Sàhara Occidental en l’agenda política i mediàtica.

El viatge va ser una oportunitat per comprendre la situació actual dels campaments de refugiats sahrauís, i conèixer especialment la situació de la joventut sahrauí en els campaments, sobretot després del retorn al conflicte armat. Es va recollir informació rellevant i s’espera que les iniciatives parlamentàries resultants contribueixin a trobar una solució justa i duradora al conflicte del Sàhara Occidental.

Resum de les reunions i visites realitzades durant el viatge:

Al llarg de la visita, es van dur a terme diverses reunions amb representants de la Mitja Lluna Roja Sahrauí i la RASD, així com amb membres de la UNMS i de les organitzacions ASAVIM i AFRAPADESA.

La delegació va poder visitar les instal·lacions de l’Hospital Nacional de Rabouni, on es va destacar la falta d’infraestructures i equipament per a tractar unes certes malalties, la qual cosa obliga a evacuar als pacients a altres països. També es va visitar el Laboratori de Genèrics Mohamed Embarek Fakal·la, que produeix medicaments per a cobrir les necessitats bàsiques de la població sahrauí refugiada.

A més, es va sostenir una reunió amb el Ministre de Salut Pública de la RASD, Salek Baba, qui va destacar la importància d’enfortir els llaços entre Catalunya i els campaments de refugiades, prioritzant l’assistència bàsica i mantenint les estructures i serveis sanitaris. També es va tenir una reunió amb la Governadora de la Wilaya de Auserd, Jira Bulahi, on es va explicar el funcionament de les estructures de la RASD i l’organització dels campaments.

En la seva visita a les instal·lacions de la Mitja Lluna Roja Sahrauí (MLRS), el seu president Buhubeini Yahya, va destacar la reducció de l’ajuda humanitària en els últims anys i el seu impacte en la salut de les sahrauís a llarg termini. A més, va emfatitzar que l’espoli dels recursos naturals del poble sahrauí per part del Marroc contribueix a perpetuar la situació de refugi i la dependència de l’ajuda exterior, generant problemes de salut a llarg termini a causa de l’escassetat de recursos. La MLRS coordina i distribueix ajuda humanitària als refugiats, treballa en coordinació amb el Ministeri de Salut Pública de la RASD, la Mitja Lluna Roja d’Algèria i la Creu Roja Internacional i s’encarrega de l’emmagatzematge i distribució d’aliments bàsics.

En la visita a la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS), Ameima Salma Ahmed va ressaltar el paper fonamental de l’organització en l’estructura social i política dels campaments sahrauís i el treball per fomentar la participació ciutadana de les dones i la seva emancipació, a través de programes educatius i de formació professional.

En la reunió amb la Ministra de Cooperació de la RASD, Fatma Mehdi va esmentar la importància de la coordinació en temes de cooperació i el diagnòstic de necessitats per crear projectes de cooperació en beneficio de la població refugiada sahrauí. També es va emfatitzar en la rellevància dels agermanaments municipals per generar ponts de cooperació entre pobles. .

El Ministro de Juventud y Deportes de la RASD, Hassanito Echbalal, va explicar el suport a l’ocupabilitat juvenil, la participació política i els programes esportius com a línies de treball. A més, va emfatitzar la importància de l’esport per a expressar desitjos i aspiracions dels joves, millorar la salut de les refugiades i promoure els jocs tradicionals sahrauís i activitats esportives inclusives, on donar un protagonisme important a la inclusió de les dones joves.

Per la seva, part el coordinador del programa Vacances a Pau, Hassanito Echbalal, va ressaltar la importància del programa per a les nenes i nens sahrauís i la sensibilització que es fa a Espanya sobre la lluita del poble sahrauí. De la mateixa manera, va assenyalar també la necessitat d’assistència sanitària i accés a medicaments, així com la necessitat de reforçar el nombre de famílies acollidores.

El viatge va finalitzar amb una reunió amb el primer ministre de la RASD, Bucharaya Hamudi Beyun, qui va destacar que Catalunya va ser pionera en cooperació amb els campaments de refugiats sahrauís fins a 2007. Va instar a recuperar el vincle polític i humanitària amb Catalunya per reforçar vincles de solidaritat entre els dos pobles i la necessitat d’un compromís polític real. Durant la trobada, es va analitzar també l’escenari internacional de l’ocupació del Sàhara Occidental i es va destacar el canvi de posició del govern espanyol, subratllant la importància que la seva postura estigui alineada amb la legalitat internacional.

A més la delegació va tenir l’oportuinidad de conèixer de prop el treball de dues de les principals organitzacions sahrauís en els campaments de refugiades: l’Associació Sahrauí de Víctimes de Mines (ASAVIM) i l’Associació de Familiars de Presos i Desapareguts Sahrauís (AFAPREDESA).

ASAVIM, creada en 2005, brinda atenció integral a les víctimes tant física com psicològicament. El seu treball inclou l’acompanyament i assessorament a les persones afectades per explosions de mines, així com la realització d’un cens de les víctimes per a oferir suport i reparació a les famílies. També s’organitzen tallers i xerrades per a informar sobre la situació de les víctimes i les seves famílies.

En la visita a l’Associació de Familiars de Presos i Desapareguts Sahrauís (AFAPREDESA), el seu president, Abdeslam Omar, va proporcionar context històric sobre el poble sahrauí des de la colonització espanyola fins a l’actualitat, destacant la situació en els campaments de refugiats i els territoris ocupats del Sàhara Occidental. Va expressar la seva preocupació per l’actitud del Marroc, que continua atacant a civils en àrees alliberades i obstaculitzant l’accés d’observadores del Comitè Internacional de la Creu Roja.